1994_WO_P_1_.jpg

1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, sala kina „Grażyna” 2 stycznia 1994. (fot. A.Wolski Kronika MDK)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.