3._gabinet_naczelnika_poczty_i_telekomunikacji_w_S_upcy_PanStanis_aw_Kr_likowski_pa_dziernik_1932_1_.jpg

3. Stanisław Królikowski, naczelnik poczty (UPT) w Słupcy, w swoim gabinecie, październik 1932 (ze zbiorów Urzędu Miasta).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *