30._Kr_g_Senior_w_ZHP_u_Burmistrza_2007.jpg

30. Krąg Seniorów ZHP u burmistrza 16 kwietnia 2007. Od prawej: Druhna Maria Cwudzińska, Druh Stanisław Garsztka, Tomasz Garsztka wiceburmistrz (też druh). (ze zbiorów Tomasza Garsztki)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *