5._Oboz_jeniecki_1916.jpg

5. Obóz jeniecki Strzałkowo ok. 1916 r. Strzałkowski obóz został jednak założony po rosyjskiej stronie granicy zaborów, a więc na gruntach słupeckich. Również dzisiaj teren ten należy do miasta Słupcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *