65_1.jpg

Narada drużynowych Hufca ZHP Słupca. Od prawej Michał Spławski, Jan Parus,, ?, Władysław Szymański, 1960.
(Zdjęcie z archiwum hm. W. Szymańskiego)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.