66_1.jpg

Narada drużynowych Hufca ZHP Słupca. Pierwszy plan: od lewej - Józef Kwitowski, Włodzimierz Chojnacki, 1960.
(Zdjęcie z archiwum hm. W. Szymańskiego)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.