harcerz_44.jpg

Narada drużynowych Hufca ZHP Słupca. Od prawej - Edward Lesicki, Władysław Szymański i Stanisław Zegarliński, 1960.
(Zdjęcie z archiwum hm. W. Szymańskiego)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.