harcerz_47.jpg

Narada drużynowych Hufca ZHP Słupca
Od lewej - Zdzisława Czerniak, nn, Bronisława Litoborska, Alina Sroczyńska, Danuta Majewska, 1960.
(Zdjęcie z archiwum hm. W. Szymańskiego)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.