harcerz_48.jpg

Narada drużynowych Hufca ZHP Słupca. Od prawej - Teresa Olczak, Halina Wośkowiak, Kruszka, Ryszard Rąbczewski, nn, Bogdan Bystrzycki, 1960.
(Zdjęcie z archiwum hm. Władysława Szymańskiego)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.