Oddzial-chorob_pluc.jpg

Pracownicy oddziału chorób płuc w ogrodzie szpitalnym 1976. Od lewej: Stanisław Garsztka, Jadwiga Święcicka, Gabriela Gołębiowska, Anna Czerniak, Stefan Kumosa, Michał Herejczak, Barbara Szymańska, Irena Matuszewska, NN, Barbara Ziemska. (ze zbiorów Stanisława i Władysławy Garsztków)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.