pocz_tki_orkiestry_po_reaktywacji_rok_1978-79_od_lewej_p._J_zef_Kistela_Jan_G_owacki_p._Edmund_Drop_p._J_zef_Perek_p._Stanis_aw_Jankowski_Hen.jpg

Początki orkiestry po reaktywacji, rok 1978-79, od lewej śp. Józef Kistela, Jan Głowacki, śp. Edmund Drop, śp. Józef Perek, śp. Stanisław Jankowski, Henryk Głowala,Jarosław Piotrowski,Krzysztof Głowacki. (ze zbiorów orkiestry OSP)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *