Polka_koncertowa_-_solo_na_barytonie_Jan_Jasi_ski_Wojew_dzki_Przegl_d_Orkiestr_w_S_upcy_rok_1990_od_lewej_p.Wies_aw_Klimurczyk_Sebastian_Czechyra_.jpg

Polka koncertowa - solo na barytonie Jan Jasiński, Wojewódzki Przegląd Orkiestr w Słupcy, rok 1990, od lewej śp.Wiesław Klimurczyk, Sebastian Czechyra, śp. Czesław Wiatrowski, śp. Marian Majchrzak. (ze zbiorów orkiestry OSP)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *