Urz_d_Stanu_Cywilnego_w_S_upcy_-_koncert_z_okazji_d_ugoletniego_po_ycia_ma_e_skiego_rok_1986.jpg

Urząd Stanu Cywilnego w Słupcy - koncert z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego, rok 1986. (ze zbiorów orkiestry OSP)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *