warta_1.jpg

Słupca 1989. Słuzba wartownicza na obozie na przystani harcerskiej.Danuta Śmiechowska i Edwin Galiński. (ze zbiorów D.Śmiechowskiej)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.