wezel.jpg

Krąg Instruktorski"Węzęł". Od lewej komendant hufca ZHP SŁupca hm Stanisław Przydryga oraz dh Zofia Wawrzyniak, Zdzisław Woźniak,Grażyna Woźniak, Irena Woźniak. (ze zbiorów D.Śmiechowskiej)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.