Zbi_rka_w_adz_Miasta_i_Gminy_przed_wymarszem_na_uroczysto_ci_majowe_1999_rok_.jpg

Zbiórka władz Miasta i Gminy przed wymarszem na uroczystości majowe, 1999 rok. (ze zbiorów orkiestry OSP)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *