zlot.jpg

Zlot harcerski 1986.
Od prawej Hanna Wisła(Gątarczyk),Małgorzata Hałas(Batorska),Małgorzata Jakubowska (Spychała),Małgorzata Janicka(Dolatowska),Dariusz Dobersztyn, Dariusz Dolatowski, Iwona Woźniak (Wiśniewska),Jacek Koralewski,Jacek Markowski. (ze zbiorów D.Śmiechowskiej)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.