ZSZ.jpg

1986r.Boisko ZSZ.Wyjazd na obóz do Starego Karpna.Stoją od lewej :Henryk Klimczak,Janusz Kamiński, Paulina Wolska(Jankowiak)<Iwpna Woźniak(Wiśniewska),Artur Hałas. (ze zbiorów D.Śmiechowskiej)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *