rodzice.jpg

Od lewej: Henryk jego mama Maria Bieniaszewska, córka Frania, Stefania, ojciec Franciszek Bieniaszewski, syn Stanisław, 1932 r (z archiwum. p. Romana Kotwy)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.