32._Rada_Miasta_6_kadencji.jpg

32. Sesja Rady Miasta 6 kadencji (2010 – 2014). Od prawej radni: Tadeusz Markiewicz, Barbara Biskupska – Sobolewska, Irena Muszyńska, Roman Maruszczak, Leon Machowiak, Andrzej Szymkowiak – Przewodniczący Rady, Kazimierz Pałasik. (ze zbiorów Tomasza Garsztki)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.