33._Rada_Miasta_6_kadencji.jpg

33. Sesja Rady Miasta 6 kadencji (2010 – 2014). Od lewej radni: Michał Ziemski, Piotr Marszałek, Andrzej Stencel, Elżbieta Kapturska, Elżbieta Górczyńska – pracownik biura rady , Kazimierz Pałasik, Andrzej Szymkowiak, Leon Machowiak. (ze zbiorów Tomasza Garsztki)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *